GÖZTEPE YALI DERNEĞİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2018 tarihinde dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 08 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem maddeleri:

  • Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
  • Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısının tespitine ilişkin tutanağın okunması
  • Divan kurulu seçimi
  • Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
  • Yönetim kuruluna yetki verilmesi
  • Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararlarının, Genel
  • Kurulun onayına sunulması
  • Dilek ve temenniler